Ēdienkarte

 

Pusdienošanas laiki 

1., 2., 3., 4. klases no plkst. 11.20 līdz 11.50

5., 6., 7., 8., 9. klases no plkst. 12.30 līdz 13.00

 

Sprīdīši, Ezīši plkst. 12.10

 

Ēdienkarte pirmsskolas grupai

  

  

Ēdienkarte 1.-4.klases

no 4. decembra līdz 8. decembrim var skatīt ŠEIT

  

Ēdienkarte 5.-9.klases

no 4. decembra līdz 8. decembrim var skatīt ŠEIT

 

Apmaksas kārtība ēdināšanai ŠEIT

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta