20231017_102029_mazs.jpg17. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules traumu diena, lai informētu sabiedrību par traumatisma novēršanas iespējām un sniegtu atbalstu cilvēkiem, kuri ir guvuši traumas. 

16. oktobrī Inčukalna pamatskolas 2. A un 4. A klases skolēni atzīmēja Pasaules roku mazgāšanas dienu. Tās mērķis ir sabiedrībā, kas ir arī skola, aktualizēt regulāras un pareizas roku higiēnas, tajā skaitā arī roku mazgāšana ar ziepēm, nozīmi.

4275238d-49b6-40bf-81af-51aba9ae30d3.jpgRudens ir ražas novākšanas, graudu kulšanas, malšanas laiks un tradicionālais ēdiens – putra –, atbilstoši laikam, tiek celta godā. Tāpēc 10. oktobrī tiek atzīmēta Putras diena.

Katru gadu 22.martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena, kuras mērķis ir pievērst uzmanību ūdens resursu pieejamībai un kvalitātei un aicināt katram cilvēkam apzināties ūdens vērtību. Latvijā šī diena tiek atzīmēta kopš 1996.gada.

Lai veicinātu veselīga uztura paradumu ieviešanu ikdienā un aktualizētu veselīga uztura šķīvja principa nozīmību veselības saglabāšanā un uzlabošanā, Slimību profilakses un kontroles centrs aicināja 1.–4. klašu skolēnus 21.novembra līdz 5.decembrim piedalīties konkursā “Mans veselīgā uztura šķīvis”. 

Lai nostiprinātu zināšanas par to, kā izvairīties no dažādu traumu iegūšanas, 30.septembrī skolā viesojās Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve, kas 4.-5. klašu skolēniem lasīja lekciju par traumatisma profilaksi.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta