images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Es esmu ūdensdrošs

1633939349 441
Maija trešajā nedēļā Inčukalna pamatskolā tika aizvadīta peldnedēļa ar devīzi: ‘’Es esmu ūdensdrošs’’.
Peldnedēļas ietvaros visas klases piedalījās peldēšanas sacensības, kurās mazāko klašu skolēni peldēja 25 metrus brīvajā stilā, bet lielāko klašu bērni kraulā uz krūtīm un muguras, kā arī brasā.

Ar klasi uz driftu

Titul drifts

Aprīļa mēnesī 1. a klase piedalījās konkursā “Ar klasi uz driftu”. Skolēniem bija jāveido atbalsta plakāts drifa braucējiem. Skolēni savus darbus zīmēja-strādāja individuāli un grupās. Uzfilmējām arī plakāta tapšanu. Labākie darbi un video tika nosūtīti pasākuma rīkotājai.

UGUNS un TU!

Titul uguns

 

Biedrība “Krimuldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” (Krimuldas BUB) organizēja un aicināja Siguldas novada vispārizglītojošo skolu 2.; 4.; 6.; 8.; 10.; 11. klašu skolēnus piedalīties konkursā “Uguns un Tu!”

Literatūras piedzīvojums Ziedonī

Titul 13

“Vai Tu mīli savu zemi? Tu mīli tās jūras un, pavasaros plaukstošās, ābeles?[..]” (Imants Ziedonis)

Īstenojot Skola2030 literatūras programmu Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā, pavasara Ziedonī Inčukalna pamatskolas 8.a klase devās pārgājienā uz Imanta Ziedoņa mājām Murjāņos, literatūras skolotājas un klases audzinātājas Ievas Felcas pavadībā.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta