NODARBĪBAS

 Pagarinātās dienas grupa

Pirmās un otrās klases bērniem ir iespēja pavadīt pēcpusdienas pagarinātās dienas grupā, kur viņi var spēlēt dažādas galda spēles, skatīt un lasīt grāmatas, skatīties multfilmas un veikt aktivitātes āra pastaigās. Pagarinātās dienas grupas darba laiks katru dienu no plkst 12.30 - 16.00. Ar vecāku līdzfinansējumu pagarinātajā grupā var darboties līdz plkst. 18.00. Pagarinātās dienas grupas skolotāja Inese Ziemele.

 

 

 

 

Inčukalna pūtēju orķestris

Orķestrī nu jau izaugušas vairākas paaudzes muzikantu – jau vairāk kā piecdesmit gadu mūsu skolā skan pūtēju mūzika. Orķestra dibināšana Inčukalna pamatskolā ir skolas ilggadīgā pedagoga Vitāļa Kikusta nopelns. Skolotājs darbu skolā kā dziedāšanas skolotājs sāka sešdesmito gadu vidū, bet jau 1969. gadā skolas direktore Janīna Zandberga tika pārliecināta iegādāties skolas vajadzībām pirmos metāla pūšamos instrumentus. Sākumā bija tikai grupa pūtēju, ko tikai ar grūtībām varēja nosaukt par orķestri, tomēr puiši spēlēja lielākajos skolas pasākumos – 1. septembrī, Valsts svētkos un citās svinamās dienās. No 1983. gada orķestris piedalījies visos galvenajos Rīgas rajona rīkotajos svētkos un Inčukalna tradicionālajās ikgadējās dziesmu dienās jūnijā. No 1988. gada orķestris piedalījies visos Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, soļojot Inčukalna amatierkolektīvu priekšgalā un arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Pūtēju orķestris piedalās arī orķestru festivālos un konkursos – ir spēlēts Kuldīgā, Talsos, Ventspilī, Ogrē, Alūksnē, Siguldā.
Kopā ar savu diriģentu Vitāli Kikustu jaunieši ir viesojušies arī ārpus Latvijas – Igaunijā, Ungārijā, Slovākijā.
Kopš  1992. gada, kad tika dibināta Inčukalna mūzikas skola, ar orķestra dalībniekiem strādā daudzi pedagogi, tas ir kļuvis kuplāks, tajā spēlē arī tie jaunie muzikanti, kas mācības Inčukalna pamatskolā un Inčukalna mākslas un mūzikas skolā jau ir pabeiguši.
Arī šodien, 2023./2024. mācību gadā, orķestri vada Vitālis Kikusts, kā otrs diriģents ar kolektīvu strādā Kārlis Circens.

 

Badmintons

Pulciņa vadītāja Jekaterina Romanova. Badmintons ir ātra, azartiska un taktiska sporta spēle, kas spēj aizraut jebkurā vecumā.
Nodarbībās galvenais uzsvars tiek likts uz badmintona pamatu apgūšanu. Tiek attīstīta reakcija, ātrums, koordinācija, sekmēta veselības saglabāšana un nostiprināšana.

 

 

 

 

 Galda hokejs

Galda hokeja pulciņā nodarbībās bērni apgūst prasmes pārredzēt laukumu, lasīt pretinieka spēli un veidot savu spēles rokrakstu. Lai to visu varētu īstenot nodarbībās tiek apgūti visi spēles elementi - ripas vadīšana, metieni, piespēles, kombinācijas, aizsardzības stili un zonas pārvarēšana. Bez tā visa galda hokejs bērniem dod lielisku iespēju socializēties savā starpā. Galda hokeja, kā spēles, pluss ir tāds, ka savā starpā var sacensties jebkura vecuma un dzimuma spēlētāji.

Līdzās pulciņam, ar ievērojamiem, sportiskiem panākumiem darbojas  Inčukalna Galda hokeja klubs. Pulciņa dalībnieki gūst augstus rezultātus un pārstāv skolu, klubu, Inčukalnu, Siguldas novadu un Latviju valsts un pasaules mēroga sacensībās. Izglītojamie galda hokeja pulciņā darbojas ar lielu atbildību, par ko liecina izcīnītās godalgotās vietas gan Latvijas, gan Pasaules mērogā! Pulciņā izaug pasaules čempioni dažādās nominācijās.

Galda hokeja pulciņa vadītājs Sandis Kalniņš.

 

Radošās pašizpausmes pulciņš

Radošās pašizpausmes pulciņā aktīvi darbojamies ar ādu, veidojot aproces un citas rotaslietas. Ādām ir dažādas krāsas un tekstūras, līdz ar to katram bija iespēja izvēlēties sev piemērotākās krāsas un tekstūras. Pie aprocēm tika pulciņa dalībnieki, dalībnieku mammas un Inčukalna pamatskolas darbinieki. Veidojam gleznas, izmantojot dabas materiālus un ādas atgriezumus. Tuvojoties Ziemassvētkiem, veidosim kartiņas, izmantojot dažādas papīra griežamās formas, izveidosim sev un saviem mīļajiem skaistas kartiņas. Pēc Jaunā gada vārīsim ziepes un liesim sveces ar dažādiem aromātiem un krāsām . Veidosim dambreti, pildspalvu ietvarus, rotaslietas un šaha kauliņus ar pamatni no epoksīdsveķiem, izmantojot krāsu rakstus un dizaina elementus. Veidosim arī vannas bumbas, pievienojot aromātiskās eļļas un krāsainos mālus, sausos augus.

Pulciņa nodarbības vada Laura Cielēna-Kudrjašova.

 

 Teātra mākslas pulciņš

Teātra mākslas pulciņa nodarbībās dalībnieki mācās rast gandarījumu uzstājoties publikas priekšā un prieku savstarpējā sadarbībā. Aktiermākslas prasmes tiek apgūtas bērniem vissaprotamākā valodā- SPĒLĒJOT SPĒLES. Uzdevums pēc uzdevuma un viņi pat nepamana, ka ir jau kļuvuši par lieliskiem aktieriem un runas meistariem. Caur līdzdarbošanos un prieku par procesu ikviens nodarbības dalībnieks iemācās:
tikt galā ar savām bailēm uzstājoties publikas priekšā;
būt lielisks spēļu un sarunu biedrs;
uzrunāt un ieinteresēt publiku;
iepazīt un izpaust savas stiprās puses;
noturēt uzmanību un spēju koncentrēties;
izteikt savas domas;
improvizēt, iejusties un sadarboties.
Nodarbības vada teātra mākslas skolotāja Dace Kalniņa.

 

Florbols

Florbols ir komandas sporta spēle ar kuru var nodarboties gan zēni, gan meitenes. Šis sporta veids attīsta fizisko attīstību, spēju sadarboties un strādāt komandā ("viens par visiem, visi par vienu"), kā arī domāšanu. Inčukalnā jau vairākus gadus ir iespēja nodarboties ar šo sporta veidu un kopā ar saviem komandas biedriem piedalīties ne tikai treniņos, bet arī sacensībās Latvijā un ārpus tās, iegūstot jaunas emocījas un iespaidus.

Florbola treneris Ģirts Bunkus. 

 

 

 

Ansamblis 1.-2.klašu skolēniem

2023./2024. mācību gadā ir uzsācis darboties 1.-2.klašu skolēnu ansamblis mūzikas skolotājas Ingas Knites vadībā. Ansamblī piedalās 1.-2.klašu skolēni, kuriem patīk dziedāt, un kuri vēlas attīstīt savu muzikalitāti un dziedāšanas prasmes. Ansamblī  bērni apgūst dažādu dziesmu repertuāru, attīsta dziedāšanas (vokālās) prasmes, izkopj muzikālo gaumi, radošumu un uzstāšanās prasmes.  Ansamblis ar priekšnesumiem piedalās dažādos skolas un Tautas nama pasākumos. Ansamblis notiek 2 reizes nedēļā.

Dziedāsim - ar radošu dzirksti, prieku un labestību!

 

 

 

Tautas deju pulciņš "Inču Danči"

 Inčukalna pamatskolas Deju kolektīvs ‘’InčuDanči’’, dibināts 2023.g. 1. novembrī

 2023./24.m.g. darbojas 1.-2.kl. vecuma  grupa.

Latviešu skatuviskās tautas dejas pulciņā mīļi gaidīts un aicināts ikviens kustīgs mazais dejotājs.

Nodarbības skolēniem vada skolotāja Terēza Jozefa (Bērnu un jauniešu deju kolektīva “Cielaviņa”, un SDK “Sidrabdancis vadītāja).

Nodarbībās bērni apgūst rotaļas, dejas, rotaļdejas, sižetiskās dejas. Attīsta audzēkņu vispārējo fizisko sagatavotību un spējas, veicina pareizu stājas veidošanos, mūzikas un ritma izjūtu. Bērni kopj tikumus, apgūst kultūras vērtības un mantojumu, iesaistās kultūrvides veidošanā. Vienlaikus bērni gūst radošās darbības pieredzi, attīsta kritisko spriestspēju, pilnveido daudzveidīgas karjeras vadības prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes.

Bērnu tautas deju kolektīvu kustība Latvijā ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, jo tas stiprina saikni ar ilggadējām kultūrvēsturiskajām tautas tradīcijām un sekmē to pēctecību.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta