PĀRBAUDES DARBI

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2023./24. mācību gadā

3.klase

Latviešu valoda 3.a, 3.b    -

Matemātika 3.a, 3.b           -

 

6.klase

Latviešu valoda 6.a, 6.b    -

Dabaszinības 6.a, 6.b             -

Matemātika 6.a, 6.b           -

 

9.klase

Angļu valoda                22.maijs

Latviešu valoda            28.maijs rakstu daļa; - mutvārdu daļa

Matemātika                  4.jūnijs

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta