Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Latvija izsauc Kipru

Inčukalna pamatskolas 4. klases skolēni un Kipras Tomasos pamatskolas 4. klases skolēni runāja par kopīgiem tematiem.

Pirms konferences 4. klases skolēni mācījās veidot e-grāmatas par valsti, novadu un skolu. Lai labāk to varētu izdarīt, klase tika sadalīta grupās, katram grupas dalībniekam bija jāmeklē informāciju par savu tēmas sadaļu.

Lasīt tālāk ...

Pirmā tikšanās ar projekta partneriem Bulgārijā

Pirmā tikšanās ar projekta partneriem Bulgārijā ir notikusi! Projekta mērķis ir apmācīt pamatskolas pedagogus progresīvās pedagoģijas metodēs, izmantojot e-mācīšanos, e-radošumu, e-dažādību. Izstrādāt kopīgas mācīšanās metodes, materiālus un platformas. Lielākie ieguvēji, protams, ir mūsu skolēni.

Lasīt tālāk ...

Nedēļa ziemeļvējā un pārmaiņu vējā

Projekta Together…in the Winds of Change pirmā mobilitāte ar skolēniem Inčukalna pamatskolā. Projekts (līgums Nr 2020-1-PT01-KA229-078403) aizsākās jau 2020.gada septembrī, bet sakarā ar epidemioloģisko situāciju realizēt mobilitātes, jeb ciemošanās braucienus, nebija iespējas.

Lasīt tālāk ...

Nākotnes skola sākās šodien

Skolēnu brīvlaikā 15. – 19. martā, pieci Inčukalna pamatskolas pedagogi piedalījās Erasmus+ programmas projekta “Nākotnes skola sākas šodien” (LĪGUMA NUMURS – 2020-1-LV01-KA101-077267) finansētajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Digitālā klase”, kas notika Spānija, Malagā. Kursus pasniedza “iDevelop Training” pasniedzējs Alehandro Cuevas.

Lasīt tālāk ...

Erasmus+ pirmā mobilitāte Portugālē

Inčukalna pamatskolas pirmā mobilitātes pieredze projektā “Kopā… pārmaiņu vējos” Erasmus + programmas projekta “Together… in the Winds of Change” (līguma Nr 2020-1-PT01-KA229-078403_4) jeb “Kopā… pārmaiņu vējos” pirmā mobilitāte veiksmīgi notikusi.

Lasīt tālāk ...

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...