546.jpegLogo1.jpgLaikā no 2020. gada augusta esam darbojušies projektā, mācoties 3 dažādos kursos – “Digitālā klase”, “Stresa menedžments un izdegšanas profilakse” , bet 2023. gada jūnija pēdējā nedēļā 5 Inčukalna pamatskolas pedagogi piedalījās  pēdējos projekta pedagoģiskās pilnveides kursos Portugālē, Angrā du Eroižmu pilsētā.

WhatsApp_Image_2023-08-15_at_125512.jpegLogo1.jpgErasmus+ projekts “Together… in the Winds of Change” (līguma Nr 2020-1-PT01-KA229-078403_4) aktīvi darbojās no 2020. gada septembra, paveicot daudzus lielus un mazus darbiņus un iegūstot daudzus jaunus draugus. Mūs netraucēja ne Covid 19 trakumi, ne slikti laika apstākļi. Daļa mūsu kopīgo darbu tika realizēti attālinātā režīmā, daļa klātienē.

Logo1.jpg2023. gadā no 2. – 6. maijam Mesīnā norisinājās projekta pēdējā tikšanās. Piedalījās: 4 skolotāji un 4 skolēni no Rumānijas partneru skolas, 2 skolotāji un 3 skolēni no Portugāles un 4 skolēni, 2 skolotājas no mūsu Inčukalna pamatskolas. Mūs pārstāvēja 9. klases skolnieces Kristīne Ķirse, Paula Akmentiņa, Alise Ķirse un Alise Grudinska, kā arī skolotājas Irēna Ņikitina un Zinta Nolberga.

Logo1.jpgNo 2023. gada 14. līdz 17. februārim Brašovā, Rumānijā, norisinājās mūsu projekta 2. skolotāju tikšanās, kurā piedalījās Itālijas, Latvijas, Portugāles un Rumānijas skolas.

Šī tiksanās reize bija ieplānota projekta vadības komandām no katras dalībvalsts. Inčukalna pamatskolas projekta komandu pārstāvēja direktore Agnese Kalniņa un projektu vadītāja Zinta Nolberga. ((līguma Nr 2020-1-PT01-KA229-078403_4)) 

Inčukalna pamatskolas 4. klases skolēni un Kipras Tomasos pamatskolas 4. klases skolēni runāja par kopīgiem tematiem.

Pirms konferences 4. klases skolēni mācījās veidot e-grāmatas par valsti, novadu un skolu. Lai labāk to varētu izdarīt, klase tika sadalīta grupās, katram grupas dalībniekam bija jāmeklē informāciju par savu tēmas sadaļu.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta