images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

No stāsta līdz grāmatai

6. novembrī pirmo klašu skolēniem bija iespēja piedalīties radošajā nodarbībā “No stāsta līdz grāmatai”, ko vadīja pasaku autore Inese Valtere. Autore ir sarakstījusi un izdevusi četras grāmatas. Šodien mēs uzzinājām, kā interesanti izdomāt stāstus, kā top ilustrācijas, ko dara burtu pavēlnieks- literāts, kādus trikus izdomā maketētājs un daudz ko citu.

Koncertlekcijas “Skaņu virpulī”

2. novembrī 2.-6. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt interesantu koncertlekciju. Tās laikā bērni iepazinās ar dažādām ģitārām, salīdzināja to skanējumu, ieklausījās čella un kontrabasa skaņās, atminēja mūziku no kinofilmām. Bērniem bija arī iespēja izmēģināt savas prasmes šo instrumentu spēlē.

Mūsu ezeru Pētījuma atklājumi.

Pagājušajā mācību gadā 3.a klases skolēni piedalījās Konkursā : “Pētījums par Latvijas ezeriem.”

Kā skolotāji pavada skolēnu brīvlaiku

Kad skolas bērni brīvlaikā, skolotāji paši mācās - apmeklē kursus, seminārus, raksta atskaites, tiekas sapulcēs, cītīgi gatavojas, plāno nākamo mācību cēlienu, stundas, pārbaudes darbus, projektus, izmēģina jaunas metodes un tehnikas, ko plāno pielietot stundās mācību tēmu apgūšanai.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv


Direktore Agnese Kalniņa
mob. tālrunis 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Atvaļinājuma periodā līdz 07.08.2024. aizvieto

Direktores vietniece
audzināšanas darbā Ieva Felca
mob. tālrunis 26480556
e-pasts: ieva.felca@sigulda.lv

Direktores vietniece
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv 

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.
Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu: incukalna.pamatskola@sigulda.lv

vai zvanot pa telefonu 26480556

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta