images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ICILS 2023 Apliecinājums

2023.gada martā - maijā Inčukalna pamatskola piedalījās IEA Starptautiskajā datorprasmju un informācijpratības pētījuma īstenošanā pasākumā "Dalība starptautiskos izglītības pēījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēamas attīstībai un nodrošināšanai" ietvaros.

 

 

 

Jaunsardze

Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un Jaunsardzes centru tiek plānots uzsākt bezmaksas Jaunsargu nodarbības Inčukalna pamatskolā.

Talantu šovs Inčukalna pamatskolā

2023. gada 2. novembrī mūsu skolā skanēja balsis un mūzika. Jau no rīta bērni priecīgi satraukti gaidīja iespēju parādīt savas prasmes talantu skatē.

 

Lasi kopā ar vecākiem

Šajā mācību gadā 2.b klases skolēnu vecāki, atsaucoties uz audzinātājas aicinājumu, iesaistās lasītveicināšanas aktivitātē “Lasi kopā ar vecākiem”. Katru mēnesi, vienas nedēļas ietvaros , kāds no skolēnu vecākiem ierodas pie klases, lai iepazīstinātu skolēnus ar savu bērnības mīļāko grāmatu, lasītu priekšā skolēniem grāmatas fragmentus, pārrunātu lasīto.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv


Direktore Agnese Kalniņa
mob. tālrunis 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Atvaļinājuma periodā līdz 07.08.2024. aizvieto

Direktores vietniece
audzināšanas darbā Ieva Felca
mob. tālrunis 26480556
e-pasts: ieva.felca@sigulda.lv

Direktores vietniece
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv 

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.
Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu: incukalna.pamatskola@sigulda.lv

vai zvanot pa telefonu 26480556

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta