images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Atvērto durvju diena Inčukalna pamatskolā.


Aicinām skolēnu vecākus pieteikties Atvērto durvju dienai!

Pierakstīšanās saite meklējama e-klases pastā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citāda projektu nedēļa

Citāda projektu nedēļa

05.02. – 09.02. 2024.

Šogad mūsu skolā projektu nedēļa norisēja citādāk – projekta tēmu “Zaļās misijas” integrējām visās mācību stundās, katrā no dienām akcentējot kaut ko vienu. Priekšmetu skolotāji veidoja sadarbības stundas strādājot pie viena sasniedzamā rezultāta.

Lasītprasmes uzlabošana!

8. februārī ar Inčukalna pamatskolas skolotājiem tikās psiholoģe Dana Skara , lai kopīgi meklētu labākos risinājumus bērnu lasītprasmes uzlabošanai. 

 

 

 

Eksāmenu laiks tuvojas!

Šajā nedēļā Inčukalna pamatskolas 9. klases audzēkņi pārbaudīja savas zināšanas eksāmenu priekšmetos un izmēģināja eksāmenu atmosfēru, lai vēl labāk spētu sagatavoties gaidāmajiem valsts pārbaudes darbiem. 

 

 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv


Direktore Agnese Kalniņa
mob. tālrunis 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Atvaļinājuma periodā līdz 07.08.2024. aizvieto

Direktores vietniece
audzināšanas darbā Ieva Felca
mob. tālrunis 26480556
e-pasts: ieva.felca@sigulda.lv

Direktores vietniece
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv 

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.
Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu: incukalna.pamatskola@sigulda.lv

vai zvanot pa telefonu 26480556

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta