images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Drošības diena

Drošības diena!

Šodien, 20. martā, sadarbībā ar Siguldas novada Pašvaldības policiju, Inčukalna pamatskolā norisinājās Drošības dienas pasākums – preventīvais darbs ar skolēniem, lai skolēni mācītos labi pārzināt ne vien savas tiesības, bet

Matemātikas novada 74. olimpiāde

Š.g. 8. martā notika matemātikas novada 74. olimpiādes 2. posms 5.–8. klašu izglītojamajiem. Esam gandarīti paziņot, ka 6. klases skolnieks Tomass Čeksters ir ieguvis trešo vietu.

Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”

 

29. februārī Inčukalna pamatskolā norisinājās Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”, lai noskaidrotu skolēnus, kuri dosies pārstāvēt skolu novada līmenī. Skatuves runas konkursā labu un teicamu sniegumu demonstrēja 25 skolēni, pārsteidzot klausītājus un žūriju ar savu talantu.

Kur rodas elektroenerģija?

 Kur rodas elektroenerģija?

 5. klases skolēni projektu nedēļā iesāka veidot elektroenerģijas ieguves modeļus- vēja enerģiju, saules enerģiju, ūdens enerģiju un termoelektrostaciju.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta