images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Dāvinājums skolai

Pateicamies Siguldas notārei Ingai Dreimanei par dāvināto grāmatu Inčukalna pamatskolai valsts svētkos!
Sirsnīgs paldies!

 

 

Pneimatika: liekam gaisu pie darba

2023.gada 15. novembrī projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Inčukalna pamatskolas 5.a un 6.b klases izglītojamiem notiek STEM jomas aizraujošas tehniskās darbnīcas "Pneimatika: liekam gaisu pie darba".

ICILS 2023 Apliecinājums

2023.gada martā - maijā Inčukalna pamatskola piedalījās IEA Starptautiskajā datorprasmju un informācijpratības pētījuma īstenošanā pasākumā "Dalība starptautiskos izglītības pēījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēamas attīstībai un nodrošināšanai" ietvaros.

 

 

 

Jaunsardze

Sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību un Jaunsardzes centru tiek plānots uzsākt bezmaksas Jaunsargu nodarbības Inčukalna pamatskolā.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta