Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Mans veselīgā uztura šķīvis

Lai veicinātu veselīga uztura paradumu ieviešanu ikdienā un aktualizētu veselīga uztura šķīvja principa nozīmību veselības saglabāšanā un uzlabošanā, Slimību profilakses un kontroles centrs aicināja 1.–4. klašu skolēnus 21.novembra līdz 5.decembrim piedalīties konkursā “Mans veselīgā uztura šķīvis”. 

    1.b, 2.b un 3.a klases skolēni kopā ar skolotāju skatījās video par veselīgu uzturu un pēc kopīgām pārrunām nolēma piedalīties konkursā. Skolēni patstāvīgi zīmēja savu uztura šķīvi ar pašu izvēlētiem produktiem. Skolēni skaidroja, kāpēc ir izvēlējušies tieši šos produktus un kāpēc tie ir tik veselīgi.

Kad darbi tika pabeigti, tie tika nofotografēti un nosūtīti dalībai konkursā.

Nu konkurs ir noslēdzies un labāko darbu autori saņēma pateicības rakstu un nelielu motivācijas dāvanu par piedalīšanos konkursā.

 Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās konkursā!

Rakstu sagatavoja Aiva švikule

12.01.2023.

ozio_gallery_nano

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...