INČUKALNA PAMATSKOLA

Sporto visa klase

SportoVisaKlase 602x358Š.g. 16. oktobrī mūsu skolas skolotājas Lana Vanaga, Agnese Kalniņa, Aija Sakne piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotajā konferencē „Sporto visa klase”.


Mūsu skola pirmo gadu piedalās šajā projektā.

Projekts notiek otro gadu.
Projektu organizē Latvijas Olimpiskā komiteja.
Jaunās sezonas sākums 2015. gada 2. novembrī, noslēgums – 2016. gada 20. maijā.
2014./2015. mācību gadā projektā piedalījās sešas klases.
2015./2016. mācību gadā projektā piedalās 49 klases.

Inčukalna pamatskolā projektā iesaistītajai klasei ir piecas sporta nodarbības nedēļā, viena no tām ir peldēšanas stunda.

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta