Olimpiskā diena 2017

"Vingro svaigā gaisā!" - tāda ir 2017. gada Olimpiskās dienas devīze. Skaistā rudens dienā Inčukalna pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās sportiskajās aktivitātēs sporta laukumā.

 

Rītu sākām ar kopīgo vingrošanu. Tad 1.-4.klašu skolēni sacentās dažādās stafetēs. 5.-9.klases skolēni spēlēja futbolu un tautas bumbu. Dienas noslēgumā spēka un izturības vingrojumi. Tika uzstādīti skolas rekordi - zēniem roku saliekšanā un iztaisnošanā kārienā pie stieņa un  meitenēm lēcienos ar lecamauklu 30 sekunžu laikā. Sporta aktivitātes organizēja sporta skolotāji un aktīvu līdzdalību ņēma skolēnu pašpārvalde.

Rakstu sagatavoja A.Kalniņa

Fotografēja R.Bikše

ozio_gallery_nano

 

 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks:
7.00-19.00

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta