BIBLIOTĒKA

Skolas bibliotēkas darba laiks

 

Vārds,

uzvārds

 pirmdiena  otrdiena  trešdiena  ceturtdiena piektdiena 

 Skolas

bibliotekāre

(206. kabinets)

 Inguna

Hokkonena

11.30-13.00

14.00-15.30

 

8.50-9.50

10.30-13.00

13.40-16.10

9.00-16.00

 

9.00-10.30

11.30-14.00


 

  

Skolas bibliotēkā ir:

metodiskā nodaļa;

mācību grāmatu nodaļa;

daiļliteratūras un nozaru literatūras nodaļa;

lasītava· periodisku izdevumu krājums;

5 datori ar interneta pieejamību.

Inčukalna pamatskolas bibliotēkas krājums tiek komplektēts ņemot vērā galveno auditoriju:

skolēni; skolas pedagogi, skolas darbinieki.

Literatūra tiek komplektēta pārsvarā šādās nozarēs:·

 • bērnu daiļliteratūra
 • gramatas,·
 • uzziņu izdevumi bērniem·
 • vārdnīcas·
 • enciklopēdijas·
 • mācību grāmatas·
 • pedagoģija,
 • psiholoģija,
 • ekonomika·
 • metodiska literatūra·
 • latviešu un ārzemju daiļliteratūra

Pēc stundām bērni pavada savu brīvo laiku bibliotēkā – lasa periodiku, grāmatas, pilda mājas darbus, apmeklē internetu, liek puzles utt.

Bibliotēka ir pieejami 4 datori lietotājiem un 1 dators darbiniekiem. Visiem datoriem ir pieslēgts internets. Pieejams krāsainais printeris. Bibliotēkas pakalpojumi un interneta izmantošana ir bezmaksas. 

 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta