Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

PASĀKUMU PLĀNS

Skolas pasākumu plāns 2022./23.mācību gadam

Septembrī

 1. - Zinību diena

 2. - Sporta diena

 12. - Klašu fotografēšanās

 1.-2.nedēļa - Vecāku sapulces

 23.-30. - Eiropas skolu sporta nedēļa

 29. - Miķeļdienas gadatirgus 

   Pārgājienu mēnesis

 

Oktobrī

 17.-23. - Latvijas Veselības sporta nedēļa

 17.- 23. - Karjeras nedēļa

 

Novembrī

 11. - Lāpu gājiens

 16. - Latvijas dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts pirmsskolā 

 16. - "Es esmu Latvija" koncerts veltīts latvijas republikas proklamēšanas gadadienai

 

Decembrī

  5. - 9. - Sprīdīši, Ezīši, 1.-9. klases - klašu rotāšana „Ziemassvētkus gaidot”. 

  19. - Sniegpārsliņu diena

  19. - Ziemassvētku filmu maratons

  20. - Rūķu cepuru diena

  20. - Spēļu pēcpusdiena

  21. - Košuma diena

  21. - Ziemassvētku fotosesija

  21. - Ziemassvētku pasākums pirmskolā

  22.12.- 1.-4.klašu Ziemassvētku koncerts

  22.12. - Dāvanu saiņošanas un rotājumu gatavošanas darbnīca

  22.12.- 5.-9.klašu Ziemassvētku priekšnesumu vakars

 

Janvārī

 11. - Starptautiskā “Paldies” diena

 13. - Karnevāls “Vecais Jaunais gads”

 16. - 21. - Barikāžu atceres dienas. Klases stunda.

 17. - Inčukalna pamatskolas badmintona turnīrs

 

Februārī

  8. - Peldēšanas diena 

 14. - Valentīndienas diskotēka

 22. -Skolas čempionāts Galda hokejā

  Klases vecāku sapulču mēnesis

 

Martā

  25. - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 

 

Aprīlī

  3. - 7. Starptautiskai bērnu grāmatu dienai

  11. - 14. - Skatuves runas konkurss 1.-4.kl. „Zvirbulis” 1.kārta klasēs

 

Maijā

  2. -5. - „Mana mīļā māmiņa”

  5. - Māmiņdienas pēcpusdiena pirmskolas grupās

  22. - 27. - mācību ekskursiju nedēļa

 

Jūnijā

  13. - 9.klases izlaidums

 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...