Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Starptautiskā “Paldies” diena

Šodien 11. janvārī ir starptautiskā “Paldies” diena. Mēs 4. klases skolēni darbojoties grupās veidojām plakātus.

Plakātos attēlojām un uzrakstījām labus vārdus- vecākiem, vecvecākiem, direktorei, klases audzinātājai, skolotājiem, virtuves darbiniecēm un tehniskajiem darbiniekiem. Ikdienas skrējienā  ne vienmēr tas tiek pateikts un novērtēts! Paldies ik vienam par zināšanām, atbalstu  un sapratni ik uz soļa!

Rakstu sagatavoja Ivita Akmentiņa

Fotografēja Ivita Akmentiņa

11.01.2023.

ozio_gallery_nano

 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...