Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Chromebook datoru ienākšana skolā

Siguldas novada skolās un arī citās skolās Izglītības un zinātnes ministrijas īsteno projektu, nodrošinot  skolas ar modernām izglītības ierīcēm.  Gada nogalē 30 datorus "Acer Chromebook 314"  saņēma arī Inčukalna pamatskola.

Saistībā ar Chromebook datoru ienākšanu skolās, Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs 29.decembrī organizēja ievadsemināru, kurā mūsu skolas skolotājus iepazīstināja ar šiem jaunajiem datoriem.  Tāpat semināra laikā mūsu skolotāji varēja praktiski izmēģināt darboties Chromebook datorā.  Pēc aptaujas uz vietas tika spriests, ka visiem  šis būs jauns izaicinājums, jo šie datori ir ar neierastāku darbības vidi. Ar jauniem izaicinājumiem gaidām Jauno gadu!

Laimīgu un veselības pilnu Jauno gadu!

Rakstu sagatavoja Raivis Kalniņš

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...