Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Dots devējam atdodas!

Ir pasaulē daudz cilvēku, kas no sirds vēlas mieru pasaulē, lauzt stereotipus, dalīties mīlestībā, un tādi ir arī Ahmadiyya Muslim Jamaat Latvia biedrības biedri, kuru devīze ir- Mīlestība Visiem, Naids Nevienam. Jauni puiši, brāļi, kas Latvijā dzīvo, mācās, strādā un nodarbojas ar labdarību, sniedzot atbalstu ģimenēm, pansionātiem, slimnīcām, gan ar fizisku darbu pašu rokām, gan dāvanām.

Jau gadu šie puiši ar savu brīvprātīgo darbu atbalsta sociālās aprūpes māju "Gauja ", tiek veikti remonti telpās un pansionāta iedzīvotāji tiem kļuvuši tuvi un mīļi.

Un tieši tāpēc, ka 3.b klases bērniņi ir atsaucīgi un jau trešo gadu iepriecina sociālās aprūpes mājas "Gauja" iemītniekus, šogad pat klātienē ar koncertu un dāvanām, tāpēc jaunie, smaidīgie puiši, kuri tika mīļi uzņemti, iepriecināja arī viņus pašus ar nelielām dāvaniņām. Kā saka, lai bērni piedzīvo, ka dots devējam atdodas!

P.S. Ticības jautājumi netiek pat apspriesti.

Lai miers un prieks pasaulē!

Rakstu sagatavoja Ieva Kalniņa

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...