Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Dalīties priekā un mīlestībā!

Adventa laikā, kad aiz loga ir tumsa, Inčukalna pamatskolas skolēni ar mīlestību gatavoja dāvaniņas, zīmēja un līmēja, taisīja apsveikumus kartiņas, lai dāvātu prieku un gaismu Inčukalna vecajiem un vientuļajiem cilvēkiem. ✨

Šis gads ir īpašs, jo Inčukalna iedzīvotāju padomes rūķīši Ligita Šteina un Andra Bērziņa noorganizēja 3.b klasītei apciemojumu sociālās aprūpes mājā "Gauja".

Bērni izcepa garšīgas piparkūkas, sataisīja puzurus un sagatavoja sirsnīgu koncertu. Dziedāja Ziemassvētku dziesmas, runāja dzeju, Emīlija Bikova spēlēja vijoli, Evelīna Vītola flautu, Henrijs Strauts pavadījumu pie klavierēm,  pasniedza arī skolasbiedru sagatavotās dāvaniņas un kartiņas, tādā veidā aizkustinot un iepriecinot vecos cilvēkus.

 Lai visiem priecīgi un svētīgi Ziemassvētki!

Rakstu sagatavoja Ieva Kalniņa

 

ozio_gallery_nano

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...