images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Erasmus+ projekta KA220 “iLearning eCreativity eDiversity” norise Inčukalna pamatskolā

erasmusSkolēni un jaunieši ir Logo1neatņemama sabiedrības  daļa, kuru īpaši raksturo radošas un inovatīvas idejas, vēlme piedzīvot un atklāt jaunas, nebijušas lietas un virzīt sabiedrību uz priekšu!

Šajā mācību semestrī, Inčukalna pamatskolas 4.b klases skolēni draudzējās un interaktīvi, radoši mācījās kopā ar  

grieķu bērniem  “Erasmus+” KA2 iLCD (2021-1-EL01-KA220-SCH-000027791) projekta programmas ietvaros, veicinot starptautisku ideju apriti, paraugprakses un ekspertu zināšanu nodošanu, kā arī digitālo spēju attīstīšanu un ikdienējās izglītības iespējas, vienlaikus stiprinot sociālo kohēziju.

Pedagogu sastāvā no Latvijas - Zinta Nolberga, Ieva Kalniņa, Harijs Šestakovskis un Toms Klintsons, sadarbojoties ar grieķu kolēģiem - Laki Varthaliti no Atēnu Leonteios Neas Smyrnis pirmsskolas izglītības iestādes rīkotajās videokonferencēs, skolēni satikās un mācījās par mūsdienās tik svarīgu un aktuālu tēmu – drošība internetā.

Bērni aizrautīgi, strādājot individuāli un grupā, gatavoja prezentācijas par Latviju, Siguldu un Inčukalnu, par skolu un klasi, kuras pirmajā videokonferencē pārliecinoši prezentēja, ar lielu interesi klausījās un iepazinās ar  bērniem no Grieķijas, ar viņu kultūru, tradīcijām, skolu un klasi.

Otrajā videokonferencē aktualizējām tēmu - drošība internetā, kuras laikā visi skatījās filmiņas un pildīja testus, pārrunāja, kas ir drošība un ar kādām problēmām iespējams saskarties, kāpēc jābūt uzmanīgiem un piesardzīgiem.

Ar cerībām, ka bērni, radoši strādājot, mācoties un aktualizējot šīs tēmas paši arī būs prātīgi, uzmanīgi un apdomīgi interneta vidē un saistībā ar to, pēc otrās videokonferences bērni sāka gatavot Stop Motion multenīti par kādu no apakštēmām. lai tajā atrādītu kādu no apakštēmām.

Bija jāizdomā scenārijs, no plastilīna jāizgatavo galvenie varoņi un visas vajadzīgās lietas, kuras nepieciešamas filmiņai,  tad to visu pa kadriem jāsabildē, jāsamontē un jāieskaņo. Gala rezultātā tapa 4 īsas, interesantas filmiņas - Viltus ziņas, Datu drošība, Interneta atkarība un Kiberņirgāšanās jeb mobings internetā.

 “Erasmus+” mobilitātei ir pozitīva ietekme uz izglītības, sociālo, personisko un profesionālo attīstību, jo tā uzlabo zināšanas, prasmes un attieksmi, uzlabo nodarbināmību, palīdz veidot uzticēšanos un neatkarību, stimulē zinātkāri un inovāciju, veicina izpratni par citiem cilvēkiem un veido piederības sajūtu Eiropai.

iLCD

Sekot līdzi projekta norisēm var Facebook lapā: https://www.facebook.com/erasmusILCD

Instagram: erasmusilcd

ozio_gallery_nano

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.

Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu:incukalna.pamatskola@sigulda.lv 

vai zvanot pa telefonu t. 29491243

 

 

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta