images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Komandā ir spēks

10. maijā Laurenču sākumskolā pulcējās Siguldas novada pašvaldības skolu skolēni, jaunsargi, skauti, gaidas, mazpulki, tai skaitā arī vairāki jaunieši no Inčukalna pamatskolas, aizsākot jaunu tradīciju - patriotisko spēli "Komandā ir spēks".

 

Pasākuma mērķis bija izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzību, drošību un politikas jautājumiem. Patriotiskajā spēlē rotācijas kārtībā 12 kontrolpunktos jaunieši veica dažādus uzdevumus. Uzdevumi kopā veidoja leģendu par Brīvības cīņām no Aleksandra Grīna romāna "Dvēseļu putenis".

 

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv


Direktore Agnese Kalniņa
mob. tālrunis 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Atvaļinājuma periodā līdz 07.08.2024. aizvieto

Direktores vietniece
audzināšanas darbā Ieva Felca
mob. tālrunis 26480556
e-pasts: ieva.felca@sigulda.lv

Direktores vietniece
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv 

Skolas darba laiks vasaras periodā:
Administrācija pieejama darba dienās no plkst. 9:00-14:00.
Pirmsskolas grupas no plkst. 7:00-19:00

Klātienes vizīti var pieteikt rakstot uz skolas e-pastu: incukalna.pamatskola@sigulda.lv

vai zvanot pa telefonu 26480556

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta