images/media_arhivs/laughing-kids.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aicina izvirzīt pretendentus Siguldas novada pašvaldības “Gada balvai izglītībā”

Lai godinātu un motivētu Siguldas novada pedagogus, izglītības nozares darbiniekus un organizācijas, kas veicina izglītības kvalitāti, septīto gadu tiks pasniegtas Siguldas novada pašvaldības “Gada balva izglītībā”. Pretendentus “Gada balvai izglītībā” par sasniegumiem 2022./2023. mācību gadā iespējams pieteikt līdz 26. septembrim.

Pretendentus var pieteikt, aizpildot aptaujas anketu, kura pieejama Siguldas novada izglītības iestāžu skolvadības sistēmā “E-klase”, pašvaldības klientu apkalpošanas vietās, kā arī tiešsaistē. Siguldas novada pašvaldības “Gada balva izglītībā” laureātu godināšana notiks 27. oktobrī plkst. 18.00 kultūras centrā “Siguldas devons”.

Pretendentus iespējams pieteikt vairākās konkursa nominācijās:

 • “Par mūža ieguldījumu izglītībā” – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības attīstībā;
 • “Gada balva par izcilību” – par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos; par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju;
 • “Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā (no 1. līdz 6. klasei)” – par teicamu, mērķtiecīgu, profesionālu darbu, īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu skolēnu izaugsmes un attīstības veicināšanā;
 • “Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā (no 7. līdz 12. klasei)” – par teicamu, mērķtiecīgu, profesionālu darbu, īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu skolēnu izaugsmes un attīstības veicināšanā;
 • “Gada balva pirmsskolas izglītībā” – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu un īpašiem sasniegumiem pirmsskolas izglītībā;
 • “Gada balva atbalstam bērnu uzraudzībai un izglītošanai” – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu  bērnu uzraudzības un izglītošanas nodrošināšanā;
 • “Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – par īpašiem sasniegumiem profesionālās ievirzes, interešu un neformālās izglītības īstenošanā; par ieguldījumu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanā, popularizēšanā un tradīciju tālāknodošanā; par aktīvu un mērķtiecīgu darbu ar novada jauniešiem;
 •  “Gada balva mūžizglītībā” – par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo izglītības un/vai mūžizglītības nodrošināšanā;
 • “Gada veiksmīgākā debija” – par veiksmīgu debiju izglītības nozarē;
 • “Gada balva izglītības procesa atbalstam” – par profesionālu, mērķtiecīgu darbu un atbalstu izglītojamo attīstībai; izglītojamajiem draudzīgas vides radīšanu un uzturēšanu;
 • “Izglītības mecenāts” – par materiālu atbalstu Siguldas novada izglītības nozarei;
 • “Gada inovācija izglītībā” – par spilgtu, inovatīvu devumu kādā no izglītības nozarēm;
 • “Gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs” – par veiksmīgu metodiskā darba un pedagoģiskās darbības pieredzes popularizēšanu; izglītības nozares mērķtiecīgu atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu medijos; par īpašiem sasniegumiem kādā no izglītības jomām valsts vai starptautiskā mērogā, popularizējot Siguldas novadu ārpus tā robežām;
 • Žūrijas speciālā balva – par nozīmīgu ieguldījumu vai atbalstu izglītības nozares attīstībai Siguldas novadā.

Apbalvojumu par jauniem nopelniem un sasniegumiem  saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu var piešķirt vairākkārt, bet ne biežāk kā vienu reizi trijos gados.


© www.sigulda.lv

 

MISIJA
  Veidot pozitīvu, labvēlīgu un drošu izglītības vidi, pedagogu savstarpējā sadarbībā organizēt un īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu

 VĪZIJA
  Skolēns - zinātkārs, atbildīgs, inteliģents un ieinteresēts savas personības izaugsmē

 MOTO
  Skola, kurā ciena, sadarbojas un izprot!

  

pasakumu kalendars

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,
Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141
e-pasts:
incukalna.pamatskola@sigulda.lv
Direktore:  Agnese Kalniņa
mob. tālrunis: 29491243
e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv
Direktora vietniece:
māc. jaut. Irēna Ņikitina
mob. tālrunis: 29145337
e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

uzraksts kaatrast

pieejamiba 2


Mājas lapas iepriekšējā versija

Ieraudzīji kļūdu, neklusē!
Esi aktīvs!
Raksti uzincukalna.pamatskola@sigulda.lv


 

ministrija balta