Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Aptauja par augļiem, dārzeņiem un pienu

Inčukalna pamatskola ir pieteikusies Valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu, kuras ietvaros skolēni noteiktu laika periodu saņem bezmaksas augļus, dārzeņus un pienu papildus ēdienreizēm. 

Lai novērtētu šīs programmas efektivitāti šonedēļ mūsu skolā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts "BIOR" veica aptaujas 1b., 2.a un 5.b klasēs, kuras tika izlozētas pēc nejaušības principa.

Skolēni veica aptauju, kurā tika apzināti skolēnu ēšanas paradumi, attieksme pret dažādiem pārtikas produktiem un veselīgu dzīvesveidu. Arī vecāki, kuru bērni piedalījās aptaujas veikšanā, aizpildīja savu aptaujas anketu.

Rakstu sagatavoja Lana Vanaga

IMG 20221214 090638

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...